Els valors ocupacionals són els aspectes que les persones consideren importants en el treball i que els satisfà alhora de dedicar-s’hi.

Consulta la relació de valors ocupacionals que aquí se't presenten i tria els quatre que per tu són més destacats, el quatre valors que més t'agradaria veure realitzats en la teva futura activitat professional.

1. Disponibilitat de temps lliure

Tenir una professió o ocupació que permeti un horari flexible, que es pugui compaginar amb la realització d’altres activitats.

2. Independència

Poder complir les tasques ocupacionals de manera autònoma, que possibiliti poder seguir les pròpies idees i conviccions.

3. Assolir prestigi

Adquirir reconeixement, reputació o popularitat pels èxits aconseguits en la professió. Destacar entre les persones que exerceixen la mateixa professió.

4. Altruisme

Poder ajudar els altres i facilitar el seu benestar. Solidaritat amb els problemes i les dificultats socials.

5. Treball guiat o supervisat

Professió o ocupació en la qual s’actuï sota la direcció o les ordres dels altres, sense que calgui haver d’adjudicar-se responsabilitats.

6. Creativitat

Tenir una professió o ocupació en la qual es poden idear coses, es pot usar la imaginació, es pot ser creatiu.

7. Relació social

Treballs en contacte directe amb persones. Tenir l’oportunitat de comunicar-se amb els altres, de conèixer nova gent i de fer amics.

8. Assumir poder i responsabilitat

Ser el dirigent o el cap del grup en el treball, tenir capacitat per prendre decisions, ser el líder que mana i és responsable de l’actuació d’altres persones

9. Seguretat en l’ocupació

Tenir una feina fixa o estable, en la qual és poc probable que et quedis sense feina.

10. Bon sou

Ser ben pagat per la feina o professió que s’exerceix.

11. Activitat rutinària

Professió o treball que no és complicat, que està organitzat sobre la base de repetir tasques iguals o semblants.

12. Varietat - diversitat

Tenir l’oportunitat de fer tasques diferents, de viatjar, d’emprendre tasques que impliquin aventura, etc.

Te’n falta 4 per seleccionar

i ara...

Arrossega o clica els quatre valors ocupacionals que per tu són més destacats: