com ets

A continuació s’enumeren diverses activitats i ocupacions.

Has d’expressar la teva opinió respecte de cada una d’elles de la manera següent:

M’agrada molt (3) / M’agrada força (2) / M’agrada poc (1) / No m’agrada gens (0)

Comencem

Activitats i professions

1. Encarregar-se de la compra de mercaderies en uns grans magatzems
2. Ocupar-se de fer les reserves de bitllets d’avió i d’hotels en una agència de viatges
3. Dedicar-se a l’horticultura i la jardineria
4. Analitzar les causes i els efectes dels fenòmens atmosfèrics
5. Escriure contes o poesies per a adults o per a infants
6. Treballar amb persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial per preparar-les per una feina
7. Fer de mànager, representant o promotor/a d’un conjunt musical, d’un club ciclista, etc.
8. Mantenir al dia l’inventari de mercaderies d’un magatzem i controlar tant els materials rebuts com les sortides
9. Conduir un autobús o un camió
10. Estudiar les causes de les malalties del cor i les mesures per prevenir-les

Te’n falta 10 per seleccionar