què t’agrada

A continuació es presenta l’agrupació que s’ha fet de les diverses ocupacions o activitats en 14 grups ocupacionals.

Cada grup ocupacional inclou un conjunt de professions o de titulacions que tenen aspectes comuns. Es descriu breument l’aspecte o aspectes que defineixen el grup ocupacional i, a tall d’exemple, s’indiquen algunes de les professions que el grup inclou.

Se’t demana que llegeixis atentament la descripció dels catorze grups ocupacionals i després decideixis quin és el grup ocupacional que millor es correspon amb el tipus de treball que t’agradaria fer el dia de demà. Cal també que consideris un segon grup ocupacional que s’avingui força amb els teus projectes professionals.

Has de seleccionar, doncs, dues opcions: a la primera tria el grup ocupacional que més s’adapti als teus propòsits, i a la segona opció un altre grup que també inclogui professions que poden interessar-te.

1. Professions manipulatives

2. Activitats agropecuàries, alimentació, pesca i mineria

3. Transports

4. Cossos de seguretat i serveis de protecció

5. Suport administratiu. Treball d’oficina

6. Comerç (economia i negocis)

7. Serveis socials

8. Educació i cultura

9. Humanitats i ciències socials

10. Ciències de la salut

11. Ciències de la naturalesa i matemàtiques

12. Tècnics i tecnològics

13. Artístics

14. Educació física i esports

Te’n falta 2 per seleccionar

Arrossega o clica els dos grups ocupacionals que corresponen millor amb el tipus d’activitat o feina que t’agradaria fer en el futur, el que més s’adapta als teus propòsits: