A continuació es presenta una relació d'aptituds i habilitats.

Llegeix-les molt detingudament decideix, d'entre totes, quines són les quatre que consideres que tu més posseeixes, les teves quatre millors habilitats o aptituds:

1. Artística

Aptitud per al dibuix, la pintura, la decoració, l’escultura, el disseny, etc. Percepció estètica i apreciació de la bellesa. Ser imaginatiu i creatiu.

2. Numèrica

Rapidesa i precisió per treballar amb nombres fent operacions aritmètiques, mesurant, analitzant estadístiques, etc.

3. De lideratge

Aptitud per la direcció d’activitats de grup, saber prendre decisions, ser sol·licitat/ada per altres per dur a terme una acció o tirar endavant una idea o projecte, etc.

4. Musical

Saber tocar un instrument, cantar en una coral, compondre música, etc.

5. Fisicoesportiva

Habilitat en la coordinació del cos en moviment, resistència muscular, força, flexibilitat, agilitat, etc.

6. Manual

Saber treballar amb les mans, tant en treball d’esforç físic com en activitats de precisió.

7. Lingüística

Domini de l’expressió verbal, tant oral com escrita. Ús correcte de l’idioma.

8. Didàctica

Saber ajudar els altres a aprendre, saber ensenyar.

9. De concentració

Habilitat per mantenir l’atenció en una tasca de manera constant o durant força temps. Atenció als detalls. Resistència a la monotonia.

10. Mecànica

Aptitud per treballar amb màquines o eines. Saber reparar aparells. Facilitat per a la comprensió del funcionament dels mecanismes.

11. De persuasió

Capacitat per influir en les altres persones. Saber convèncer. Saber vendre un producte, un servei o una idea. Saber negociar.

12. Matemàtica

Saber resoldre problemes matemàtics, comprensió de relacions numèriques i de la lògica matemàtica.

13. Científica

Curiositat i capacitat per la comprensió dels principis científics, afició per l’observació i l’experimentació científiques i afany de trobar explicació als fets, situacions o esdeveniments, etc.

14. Espacial

Saber distingir diferències de formes, de volums, de posicions en l’espai. Facilitat per representar-se mentalment figures o objectes de dues o tres dimensions.

15. Social

Relacionar-se bé amb els altres. Aptitud per treballar amb la gent. Ser considerat una persona amable. Saber afrontar situacions de tensió. Prevenir i resoldre conflictes.

16. Administrativa

Aptitud per a la mecanografia, l’ús de calculadores i processadors de textos. Habilitat en feines d’oficina en general. Ser una persona ordenada i sistemàtica.

Te’n falta 4 per seleccionar

i ara...

Arrossega o clica les quatre aptituds i habilitats que consideres que tu més posseeixes: