crèdits

GR: eina d’autoaplicació per a l’orientació acadèmica i professional

Edats d’aplicació

A partir dels 16 anys

Objectius

Ajudar a la persona en el seu procés d’autoconeixement i a fer-lo reflexionar sobre el que vol fer. Es basa en la identificació del tipus de personalitat per al que la persona presenta una major afinitat i en l’exploració del conjunt d’ocupacions o camps d’estudi que més s’ajusten al seu perfil.

Resultats

Amb el GR s’obté la tipologia personal i professional basada en el model de Holland, que entén que les persones tendeixen cap a professions que estiguin en harmonia amb els seus tipus de personalitat. Una descripció dels entorns professionals o agrupacions de diverses professions que es corresponen amb la seva tipologia personal – professional. Les correspondències entre aquests entorns professionals més adients al seu tipus personal – professional i les àrees d’aprenentatge o matèries, les aptituds i habilitats i els valors professionals que hi estan relacionats. Una comparació entre aquestes correspondències i la tria d’entorns professionals i les reflexions d’autoconeixement i preferències que haurà fet al llarg del qüestionari.

Núm. preguntes

83

Durada

15 a 25 minuts

Autors de l’aplicatiu

Educaweb.com

Any

2010

Qüestionari base

POPA (Programa Autoaplicat d’Orientació Professional), Enric Corominas, Manuel Álvarez i Rafael Bisquerra. Qüestionari revisat pels autors juliol 2009.